Onze schapen

De kuddes bestaat uit Kempische en Veluwse heideschapen. Eigenlijk vallen de dieren onder het type “Groot Heideschaap”. Deze sobere schapen kunnen goed gedijen op schrale gronden en eten goed verschillende vegetatie.

In de dekperiode worden er verschillende rammen ingezet. Sommige rammen zorgen voor vleeslammeren terwijl anderen zorgen voor nieuwe ooien voor de kudde zodat ook in de toekomst er voldoende gezonde dieren zijn om mee de heidevelden op te trekken.

Omdat Scheperij Salland ook verschillende activiteiten verzorgt, hebben we behalve onze heideschapen nog enkele andere speciale rassen. Enkele Shetland en Gotland schapen voor hun wol eigenschappen voor de geplande vachtvilt workshops. Kerry Hill schapen voor hun zeer mooie uitstraling. Met hun oergedrag maken ze een mooi plaatje bij demonstraties. Verder lopen er Welsh Mountain Badgerface schapen, Skuddes en kruisingen van de twee. Die gebruiken we voor trainings doeleinden en demo’s met de honden.

Gezondheid

Scheperij Salland heeft het keurmerk ‘zoönose onverdacht bedrijf’ en doet er alles aan om een zo gezond mogelijke kudde te waarborgen. Ook worden alle dieren elk jaar ingeënt tegen Q-koorts om het mogelijk te maken dat de kudde zonder gevaar in contact kan komen met het publiek.

Welzijn en gezondheid van dier en mens staan bij ons hoog in het vaandel en er is altijd nauw contact met onze dierenartsen.