Ons doel

We willen door onze inzet van onder andere begrazing, in samenwerking met de natuurorganisaties en plaatselijke overheden, de natuurgebieden in onze prachtige streek nog veel mooier en diverser maken. Het toevoegen van natuurwaarde en natuurbeleving is daarbij ons doel. Het streven is de soortenrijkdom en de sfeer terug te brengen die rond 1850 door begrazing met schaapskuddes op heidevelden en ruigtes bestond. Hierdoor kan ook de moderne wandelaar in het gebied zich even terug wanen in de tijd.

Scapen begrazing is één van de belangrijkste beheermaatregelen die kan worden ingezet voor heide herstel en onderhoud. De schapen zorgen voor een structuurrijke heide. Deze heide biedt een thuis aan een grote verscheidenheid aan planten en dieren. 

Een tweede doel is om die natuurwaarde ook om te zetten in mooie streekproducten. Zoals onze schapen eigenlijk al vanzelf doen. Lamsvlees uit eigen streek van dieren die een natuurlijk leven leiden. En uiteraard de wol en alles wat daarmee mogelijk is.

We willen het publiek de kans bieden om te laten zien wat schapenbegrazing inhoudt. Om de natuur en de schaapskudde nog intenser te beleven en mee te kunnen maken organiseren we daarom ook workshops en wandelingen met de herder. Ook onze educatieve activiteiten zoals demonstraties, lammetjesdagen, onze deelname aan TV programma’s en het geven van interviews aan de pers vallen onder het delen van die natuurbeleving met iedereen die daar belangstelling voor heeft.