Begrazing

Door de inzet van schaapskuddes kan er op verschillende manieren beheer worden toegepast op heidegebieden en natuurterreinen. Door de herder met de honden wordt de kudde gescheperd op de gewenste locatie. Door deze manier van inzet zorgen de schapen voor een pleksgewijze begrazing waardoor er langzamerhand meer structuur en diversiteit wordt gebracht in het gebied. Door de verplaatsing van de kudde worden zaden van planten verspreidt en soms zelf kleine fauna.

Ook de inzet van drukbegrazing door middel van bijvoorbeeld het plaatsen van nachtrasters of meerdaagse vakken kan van grote meerwaarde zijn. Bij drukbegrazing wordt de biomassa sterk teruggevreten door de schapen. Daar waar de bodem is bedekt door een dichte laag plantenmateriaal zorgt het plaatsen van nachtrasters voor het op gang komen van het mineralisatie proces op grotere schaal. Hierdoor krijgt nieuwe vegetatie de mogelijkheid om te groeien. Door inzet van schapen voorkomt men ook het terugkeren van dood plantenmateriaal waardoor verjonging van de heide bijvoorbeeld kan worden verhinderd. Daar waar vergrassing of opschot moet worden teruggedrongen is drukbegrazing ook een zeer succesvol bewezen beheermethode.

Belangrijk is dat de begrazing dynamisch kan worden ingezet waarbij kudde grootte en duur kan worden aangepast aan de veranderende eisen per jaar en per seizoen.Zo zal de ene keer een extensieve begrazing nodig zijn vanwege aanwezige grondbroeders en de andere keer juist intensieve. Voor het sturen daarvan zijn de honden essentieel.